Sign up

Det skal du vide om vores behandling af dine personoplysninger:

 • At Lexoforms er databehandler og ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager fra dig.
 • At du er velkommen til at kontakte Kim Jensen:
 • At formålet med behandling af dine personoplysninger er at oprette et login og give dig og din virksomheds brugere adgang til Lexoforms samt holde dig orienteret om nyheder, funktioner og produktmuligheder.
 • At retsgrundlaget (hjemlen) for, at vi behandler dine personoplysninger, dels er den indgåede abonnementsaftale jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 b, og dels er vores legitime interesse i at fortælle dig om nye produkter, du vil kunne have glæde af jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 f.
 • At personkategorien af de oplysninger vi gemmer, er almindelige personoplysninger som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer mv.
 • At vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til underdatabehandlere i det omfang, det er nødvendigt for at løse opgaven for dig.
 • At nogle af vores underdatabehandlere er beliggende i USA og alle med lovligt grundlag for processering.
 • At dine eventuelle tilknyttede rådgivere får adgang til dine indtastede data.
 • At vi har modtaget de personoplysninger, som du selv har indtastet.
 • At vi opbevarer dine personoplysninger, så længe som det er lovligt i henhold til bogføringsloven, samtykkereglerne, forældelsesreglerne og anden lovgivning.
 • At vi ikke anvender automatiske afgørelser, herunder profilering.

Databeskyttelsesforordningen

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Du har indsigts- og rettelsesret, dvs. du kan når som helst se alle dine indtastede data på vores platform og berigtige/opdatere oplysningerne.

Du har ret til sletning, dvs. du har altid adgang til at slette oplysninger. Vi sletter alle oplysninger senest 3 år efter abonnementets ophør jævnfør forældelsesloven, medmindre vi af regnskabsmæssige eller juridiske årsager skønner, at det er nødvendigt at beholde dem i en længere periode. Oplysningerne slettes senest, når eventuelle formueretlige krav er forældet.

Du har ret til begrænsning af behandling. Dvs. du kan selv styre eventuel begrænsning af behandling, da du selv styrer alle brugerrettigheder.

Du har ret til indsigelse, dvs. du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du har ret til at få overført oplysninger (dataportabilitet). Det betyder, at du til enhver tid kan downloade alle dine dokumenter.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet. Hvis du ønsker at klage, vil vi selvfølgelig være glade for at blive orienteret, og gøre hvad vi kan for at gøre dig tilfreds, men du er altid berettiget til at klage direkte til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K. Tlf. 3319 3200 eller e-mail dt@datatilsynet.dk. Se evt. mere på www.datatilsynet.dk

Indtast dit CVR-nr.:


Det skal du vide om vores behandling af dine personoplysninger:

 • At Lexoforms er databehandler og ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager fra dig.
 • At du er velkommen til at kontakte Kim Jensen:
 • At formålet med behandling af dine personoplysninger er at oprette et login og give dig og din virksomheds brugere adgang til Lexoforms samt holde dig orienteret om nyheder, funktioner og produktmuligheder.
 • At retsgrundlaget (hjemlen) for, at vi behandler dine personoplysninger, dels er den indgåede abonnementsaftale jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 b, og dels er vores legitime interesse i at fortælle dig om nye produkter, du vil kunne have glæde af jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 f.
 • At personkategorien af de oplysninger vi gemmer, er almindelige personoplysninger som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer mv.
 • At vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til underdatabehandlere i det omfang, det er nødvendigt for at løse opgaven for dig.
 • At nogle af vores underdatabehandlere er beliggende i USA og alle med lovligt grundlag for processering.
 • At dine eventuelle tilknyttede rådgivere får adgang til dine indtastede data.
 • At vi har modtaget de personoplysninger, som du selv har indtastet.
 • At vi opbevarer dine personoplysninger, så længe som det er lovligt i henhold til bogføringsloven, samtykkereglerne, forældelsesreglerne og anden lovgivning.
 • At vi ikke anvender automatiske afgørelser, herunder profilering.

Databeskyttelsesforordningen

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Du har indsigts- og rettelsesret, dvs. du kan når som helst se alle dine indtastede data på vores platform og berigtige/opdatere oplysningerne.

Du har ret til sletning, dvs. du har altid adgang til at slette oplysninger. Vi sletter alle oplysninger senest 3 år efter abonnementets ophør jævnfør forældelsesloven, medmindre vi af regnskabsmæssige eller juridiske årsager skønner, at det er nødvendigt at beholde dem i en længere periode. Oplysningerne slettes senest, når eventuelle formueretlige krav er forældet.

Du har ret til begrænsning af behandling. Dvs. du kan selv styre eventuel begrænsning af behandling, da du selv styrer alle brugerrettigheder.

Du har ret til indsigelse, dvs. du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du har ret til at få overført oplysninger (dataportabilitet). Det betyder, at du til enhver tid kan downloade alle dine dokumenter.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet. Hvis du ønsker at klage, vil vi selvfølgelig være glade for at blive orienteret, og gøre hvad vi kan for at gøre dig tilfreds, men du er altid berettiget til at klage direkte til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K. Tlf. 3319 3200 eller e-mail dt@datatilsynet.dk. Se evt. mere på www.datatilsynet.dk

Menu