Et overskueligt GDPR-værktøj med fremragende support

GDPR er for mange et nyt arbejdsområde, som vi løbende skal lære om og uddannes i. For Pernille Andersen medførte den nye lovgivning, at hun som ekstern GDPR-konsulent arbejder langt flere timer hos IT- virksomheden FLC, og der tegner sig et generelt billede af, at GDPR-regler er og bliver vedvarende. Derfor må vi forvente, at fokusset kun bliver større i fremtiden.

Og som det er inden for alle arbejdsområder, kan man som ene mand eller kvinde indimellem være rådvild, når man pludselig står alene med ansvaret for nye opgaver. Så kan der i allerhøjeste grad være brug for en løsning med kvalificeret support, som man kan rette sine tvivlsspørgsmål imod. En udbytterig support, som Pernille fandt hos Lexoforms.

”Udover at værktøjet lever fuldt ud op til mine forventninger, har Lexoforms været gode til at give support og følge op på, om jeg har forstået det hele”, fortæller Pernille.

Digitalt værktøj opfyldte behov og forventninger

GDPR - Persondata - Kundecase - FLC 1Da persondataforordningen i 2018 trådte i kraft, gav det anledning til mange frustrationer og svedeture over lovgivningens omfang. Men mange havde set den komme – heriblandt FLC.

Inden loven trådte i kraft, havde virksomheden været i kontakt med it-branchen, som dengang foreslog et program, man kunne bruge til håndteringen af data. Så allerede der kom der fokus på området”, siger Pernille. Og når man, som Pernille, bliver tilknyttet for at varetage GDPR, holder man sig opdateret ved dagligt at følge de forskellige platforme, som skriver om GDPR-regler og persondata.

Af den grund havde hun indsigt nok til at vide, hvilke konkrete behov og forventninger hun havde til det GDPR-værktøj, hun ville arbejde med. Pernille fortæller, at hun ”holder sig meget opdateret, selvom det godt kan være svært at finde rundt i”, og lige netop det behov skulle Lexoforms platform vise sig at være svaret på.

En højre hånd til GDPR-håndtering

Pernilles store udfordring var, at hendes virksomhed, ligesom alle andre, havde begrænset viden på området. Derfor var det en kompleks opgave at sidde med en del af ansvaret for håndteringen og at skulle finde en metode til at gøre det lettere at strukturere og få overblik over dataene.

”Jeg var til kursus ved Dansk Erhverv, hvor Lexoforms var tilstede, og de viste mig det hele. Det synes jeg var meget tiltalende”, fortæller Pernille.

Samarbejdet mellem FLC og Lexoforms tog derefter fart, og systemet blev hurtigt Pernilles højre hånd i hendes daglige arbejde. Pernille nævner, at ”det gør det mere overskueligt. Man har ikke tingene liggende forskellige steder, men man har én platform, man kan åbne op. Det giver overblik og struktur”

Supportfunktionen har været en stor hjælp

Lexoforms support blev en slags støttefunktion, som kunne vejlede Pernille på de områder, hvor hun kom i tvivl, eller på de områder, hvor hun havde brug for sparring fra ligesindede.

Hun fortæller, at ”det er nemt og håndgribeligt at gå til. Det var vigtigt med skabeloner, og hvad der ellers var. Og vigtigt, at man havde noget og nogen, man kunne regne med, og et sted man kunne spørge om hjælp, hvis man blev i tvivl.

Og den digitale platform bidrog til mere overskuelighed inden for håndteringen af dataene ved at støtte hende i processen. Lexoforms angiver nemlig de paragraffer, som hun skal leve op til ved hvert tiltag, så hun ikke selv skal læse ind i alle regler, når hun danner et system – de serveres for hende i platformen. Det sparer Pernilles tid og mindsker risikoen for forglemmelser.

Pernille er glad for Lexoforms GDPR-værktøj. Hun nævner, at qua sin egen eksisterende viden har hun haft allerstørst udbytte af supporten.

”Jeg synes, at det har været nemt og overskueligt – også fordi jeg fik en god introduktion af dem til det her kursus. Deres support har været god,, så jeg ikke var alene med det.”

GDPR-håndtering for alle

GDPR - Persondata - Kundecase - FLC 2Lexoforms går ind og supplerer virksomhedens øvrige databehandling og giver Pernille et struktureret overblik. Og værktøjet er efter Pernilles mening letanvendeligt.

Mange virksomheder søger hjælp til GDPR udefra af forskellige årsager. Enten handler det om optimering, kompetencer eller tid. På det overordnede grundlag kan Lexoforms bruges forskelligt og af medarbejdere på tværs. Men fællesnævneren er altid, at platformen bidrager til overskuelighed i processer og systemer, hvad enten du mangler god support, samling på dataene eller noget helt tredje.

Læs mere om hvordan Lexoforms GDPR-værktøj også kan hjælpe dig her.

Du kan også afprøve Lexoforms platform allerede i dag med vores 14-dages gratis prøveperiode.