Persondata- og fortrolighedspolitik

Det skal du vide om vores behandling af dine personoplysninger

At Lexoforms er databehandler og ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager fra dig.
At du er velkommen til at kontakte Kim Jensen – Telefon: +45 78 700 800 – Mail: info@lexoforms.com
At formålet med behandling af dine personoplysninger er at kunne tilbyde dig de services og tjenester du ønsker at benytte hos os (eksempler: oprette konto på Lexoforms, deltage i webinarer, rådgivning via eksterne rådgivere) samt at holde dig orienteret om nyheder, funktioner og produktmuligheder.
At retsgrundlaget (hjemlen) for at vi behandler dine personoplysninger er den indgåede abonnementsaftale eller registrering til kurser, events, webinarer og lignende.
At personkategorien af de oplysninger vi gemmer er almindelige personoplysninger som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer mv.
At vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til databehandlere, som vi har indgået databehandleraftaler med.
At vi videregiver dine personoplysninger til samarbejdspartnere samt til rådgivere I er tilknyttet eller ønsker at blive tilknyttet.
At dine eventuelle tilknyttede rådgivere får adgang til dine indtastede data.
At nogle af vores databehandlere er beliggende i tredjeland, og alle med lovligt overførselsgrundlag.

Databeskyttelsesforordningen:

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Du har indsigts- og rettelsesret. Dvs. du kan når som helst se alle dine indtastede data på vores platform og berigtige/opdatere oplysningerne.
Du har ret til sletning. Dvs. du har altid adgang til at slette oplysninger. Vi sletter/anonymiserer alle oplysninger senest 3 år efter abonnementets ophør jævnfør forældelsesloven, medmindre vi af regnskabsmæssige eller juridiske årsager skønner, at det er nødvendigt at beholde dem i en længere periode. Oplysningerne slettes senest, når eventuelle formueretlige krav er forældet.
Du har ret til begrænsning af behandling. Dvs. du kan selv styre eventuel begrænsning af behandling, da du selv styrer alle brugerrettigheder.
Du har ret til indsigelse. Dvs. du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du har ret til at få transmitteret oplysninger (dataportabilitet). Det betyder, at du til enhver tid kan downloade alle dine dokumenter til videre brug.

Datatilsynet:

Klage til Datatilsynet. Hvis du ønsker at klage, vil vi selvfølgelig være glade for at blive orienteret og gøre, hvad vi kan for at gøre dig tilfreds, men du er altid berettiget til at klage direkte til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Tlf. 3319 3200 eller e-mail dt@datatilsynet.dk. Se evt. mere på www.datatilsynet.dk

Menu