Er du compliant?

At være compliant kan bedst oversættes med ”at overholde gældende regler og leve op til loven”. I GDPR-sammenhæng er du compliant, hvis du lever op til Databeskyttelsesloven.

Når du viser dit kørekort, afgiver du persondata

Hvad er compliant?

At være GDPR-compliant handler om at have styr hvilke persondata, du har liggende hvor, hvorfor og hvor længe, og om hvordan du opbevarer og behandler dem – og at kunne dokumentere det ift. Databeskyttelsesloven.

Hos Lexoforms taler vi dansk, så derfor taler vi mere om at have styr på end om at være compliant.

Hvad er compliance?

Compliance er den generelle betegnelse for at leve op til alle de gældende regler og love, der er relevante for din virksomhed. Compliance omfatter derfor både konkrete standarder, etiske normer og lovgivning, herunder bl.a. hvidvask, whistleblowing og GDPR.

Ét er dog at have styr på compliance – noget andet er at kunne dokumentere det. For når det handler om compliance, skal du også kunne dokumentere alt det, du gør.

Ligesom GDPR er compliance en dynamisk størrelse, der løbende skal genbesøges og opdateres.

[betalingsdata]

Hvad er governance?

Governance eller mere korrekt corporate governance handler om de overordnede principper for at sikre god selskabsledelse. Udover konkrete regler, praksisser og processer indeholder disse også krav til bestyrelse, direktion og ledelse.

Derfor er et vigtigt element i corporate governance at balancere de mange forskellige interesser blandt interessenterne. Det drejer sig udover ledelse og medarbejdere om kunder, leverandører, aktionærer, finansielle samarbejdspartnere og offentligheden inkl. pressen og lokalsamfundet.

GDPR er et væsentligt aspekt af god selskabsledelse og dermed corporate governance.

Læs mere om god selskabsledelse på Komitéen for god Selskabsledelse under Erhvervsstyrelsen’s hjemmeside her.

[helbredsdata]

"Jeg handler kun online, hvis virksomheden er kendt for at beskytte sine kunders data"

Alle 53%
B2B 65%

Why digital trust truly matters
McKinsey Digital, September 2022

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål omkring GDPR, vores løsning eller andet, kan du booke et møde med Martin eller Daniel. Book 15 min., 30 min. eller en time

MH9230_frit_300x240px

Vil du vide mere?

Book et møde , når det passer dig – eller bliv ringet op.

Ring mig venligst op...