Privatliv

Når du laver en reservation, afgiver du persondata

Privatlivspolitik

Det skal du vide om vores behandling af dine personoplysninger

Dataansvarlig

Lexoforms A/S er dataansvarlig for de personoplysninger, der behandles, når du bruger vores services, herunder platform, hjemmeside, nyhedsbreve, kontaktformularer, sociale medier og events mv.

Lexoforms A/S
Vejlsøvej 51, Bygning O
DK-8600 Silkeborg

CVR: 38510746

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til vores behandling af persondata, er du velkommen til at kontakte Kim Jensen på +45 78 700 800 eller info@lexoforms.com.

Drejer det sig om indsigt, sletning, berigtigelse, begrænsning, indsigelse eller dataportabilitet, bør du først læse afsnittet om Dine rettigheder nederst på denne side.

Dine personoplysninger

Vi behandler dine persondata på forskellig måde alt efter kontaktform, relation og formål. Læs mere herunder om de forskellige typer behandling.

Formål

Ved besøg på vores hjemmeside indsamler vi information om besøgendes adfærd for at kunne optimere hjemmesiden og brugeroplevelsen. Denne information er primært statistisk.

 

Grundlag for behandling

Vi behandler de indsamlede personoplysninger iht. legitim interesse jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1 litra f. Denne afvejes ift. hensynet til den registrerede, der udelukkende afgiver anonymiserede adfærdsdata. Behandlingen bryder ikke med nogen grundlæggende rettigheder.

 

Kategorier af personoplysninger

De indsamlede informationer omfatter aggregeret websitetrafik, henvisningskilder, besøgstid, mest besøgte side, enhed, operativsystem, land og browser. Derudover indsamles IP-adresse i anonymiseret tilstand for at kunne fastslå antal unikke besøgende på hjemmesiden.

 
Modtagere af personoplysninger

Ved besøg på vores hjemmeside videregiver vi ikke personoplysninger til tredjepart, men overlader alene informationerne til vores databehandler Plausible.

 

Vi bruger Plausible til analyse af vores website. Plausible Insights OÜ ligger i Estland, og har datacentre i Tyskland. Plausible anvender ikke cookies og bruger kun IP-adresser i anonymiseret tilstand.

 

Opbevaring af personoplysninger

Den indsamlede information opbevares udelukkende til statistiske formål – og altid i anonymiseret tilstand. Selve IP-adressen bliver anonymiseret og opbevaret indtil dagens udløb, hvorefter den slettes. Derfor er den originale IP-adresse på intet tidspunkt tilgængelig for hverken os eller vores databehandler. Læs mere om håndteringen af IP-adresser her: https://plausible.io/data-policy

 

Automatiske afgørelser og profilering

De indsamlede informationer bruges hverken til profilering eller til at træffe automatiske afgørelser.

 

Cookies

Som besøgende på vores hjemmeside kan du afgive yderligere informationer via cookies, men kun hvis du frit har afgivet samtykke jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1 litra a – samtykke. Læs mere om brugen af cookies i vores cookiepolitik.

Formål

Ved henvendelse gennem vores kontaktformularer indsamler og behandler vi personoplysninger for at kunne vende tilbage på den pågældende henvendelse.

 

Disse personoplysninger anvendes desuden til at sikre øvrige betingelser for at kunne behandle henvendelsen, herunder tilmelding til vores nyhedsbrev, som du til enhver tid kan afmelde dig (se Tilmelding til nyhedsbrev). Øvrige betingelser vil altid være angivet på kontaktformularen.

 

Grundlag for behandling

Vi behandler de indsamlede personoplysninger iht. legitim interesse jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1 litra f. Denne afvejes ift. hensynet til den registrerede, der selv har afgivet personoplysninger for at blive kontaktet. Behandlingen bryder ikke med nogen grundlæggende rettigheder.

 

Kategorier af personoplysninger

De indsamlede informationer omfatter generelle personoplysninger som virksomhed, navn, e-mail, telefon samt en uddybende besked om henvendelsens karakter. Der indsamles kun personoplysninger, som vedkommende selv afgiver.

 

Modtagere af personoplysninger

Ved henvendelse gennem vores kontaktformularer videregiver vi ikke personoplysninger til tredjepart, men vi behandler dem gennem vores databehandler Hubspot.

.  

Vi bruger Hubspot til modtagelse af og opfølgning på henvendelsen samt til den videre dialog. Hubspot, Inc. ligger i USA og har datacentre i både USA og EU. Ved tredjelandsoverførsel foreligger gyldigt overførselsgrundlag i form af EU-US Data Privacy Framework (DPF).

 

Opbevaring af personoplysninger

Oplysningerne slettes eller anonymiseres senest 12 måneder efter den seneste kontakt, medmindre kontakten indleder et samarbejde, kundeforhold eller andet forhold af tilsvarende karakter.

 

Automatiske afgørelser og profilering

De indsamlede personoplysninger bruges hverken til profilering eller til at træffe automatiske afgørelser.

Formål

Ved booking af et online møde indsamler og behandler vi personoplysninger for at kunne registrere tilmeldingen, sikre deltagelsen i mødet og udsende påmindelser ifm. mødet.

 

Disse personoplysninger anvendes desuden til at sikre øvrige betingelser for at afholde mødet, herunder tilmelding til vores nyhedsbrev, som du til enhver tid kan afmelde dig (se Tilmelding til nyhedsbrev). Øvrige betingelser vil altid være angivet på bookingformularen.

 

Grundlag for behandling

Vi behandler de indsamlede personoplysninger iht. legitim interesse jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1 litra f. Denne afvejes ift. hensynet til den registrerede, der selv har afgivet personoplysninger for at booke et online møde. Behandlingen bryder ikke med nogen grundlæggende rettigheder.

 

Kategorier af personoplysninger

De indsamlede informationer omfatter generelle personoplysninger som navn, e-mail, telefon og virksomhed. Der indsamles kun personoplysninger, som vedkommende selv afgiver.

 

Modtagere af personoplysninger

Ved booking af et online møde videregiver vi ikke personoplysninger til tredjepart, men vi behandler dem gennem vores databehandlere Hubspot og Microsoft.

.  

Vi bruger Hubspot til Customer Relations Management (CRM), herunder håndtering af dialog med samarbejdspartnere, potentielle samarbejdspartnere, kunder og potentielle kunder. Hubspot, Inc. ligger i USA og har datacentre i både USA og EU. Ved tredjelandsoverførsel foreligger gyldigt overførselsgrundlag i form af EU-US Data Privacy Framework (DPF).

.  

Vi bruger Microsoft Teams til at modtage en notifikation om tilmelding til mødet samt til tilmelding og formidling af mødet via videokommunikation og interaktion under og efter mødet. Microsoft Corporation ligger i USA, men opbevarer de pågældende indsamlede data i EU. Ved tredjelandsoverførsel foreligger gyldigt overførselsgrundlag i form af EU-US Data Privacy Framework (DPF).

 

Opbevaring af personoplysninger

Oplysningerne slettes eller anonymiseres senest 12 måneder efter mødet eller den seneste kontakt, medmindre denne indleder et samarbejde, kundeforhold eller andet forhold af tilsvarende karakter.

 

Automatiske afgørelser og profilering

Vi foretager ikke automatiske afgørelser eller profilering på baggrund af den indsamlede data.

Formål

Ved tilmelding til et af vores webinarer indsamler og behandler vi personoplysninger for at kunne registrere tilmeldingen, sikre deltagelsen i webinaret og udsende påmindelser og servicebeskeder ifm. webinaret.

 

Disse personoplysninger anvendes desuden til at sikre øvrige betingelser for at afholde webinaret, herunder tilmelding til vores nyhedsbrev, som du til enhver tid kan afmelde dig (se Tilmelding til nyhedsbrev). Øvrige betingelser vil altid være angivet ved tilmelding.

 

Grundlag for behandling

Vi behandler de indsamlede personoplysninger iht. legitim interesse jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1 litra f. Denne afvejes ift. hensynet til den registrerede, der selv har afgivet personoplysninger for at deltage i et webinar. Behandlingen bryder ikke med nogen grundlæggende rettigheder.

 

Kategorier af personoplysninger

De indsamlede informationer omfatter generelle personoplysninger som navn, e-mail, telefon, virksomhed, branchetilknytning samt spørgsmål og kommentarer. Der indsamles kun personoplysninger, som vedkommende selv afgiver.

 

Modtagere af personoplysninger

Ved deltagelse i et af vores webinarer videregiver vi ikke personoplysninger til tredjepart, medmindre vi afholder webinaret i samarbejde med en medarrangør eller samarbejdspartner som fx en rådgiver, en interesse- eller brancheorganisation. I disse tilfælde videregiver vi nogle gange personoplysninger til disse tredjeparter. Ved deltagelse i et af vores webinarer behandler vi informationerne gennem vores databehandlere Zoom, Hubspot og Microsoft Teams.

.  

Vi bruger Zoom til tilmelding og formidling af webinaret via videokommunikation samt til interaktion under og efter webinaret. Zoom Video Communications, Inc. ligger i USA. Ved tredjelandsoverførsel foreligger gyldigt overførselsgrundlag i form af EU-US Data Privacy Framework (DPF).

.  

Vi bruger Hubspot til opfølgning og indsamling af feedback samt til besvarelse af evt. afgivne spørgsmål og kommentarer under webinaret. Hubspot, Inc. ligger i USA og har datacentre i både USA og EU. Ved tredjelandsoverførsel foreligger gyldigt overførselsgrundlag i form af EU-US Data Privacy Framework (DPF).

.  

Vi bruger Microsoft Teams til at modtage en notifikation om tilmelding til webinaret samt i nogle tilfælde også til tilmelding og formidling af webinaret via videokommunikation samt til interaktion under og efter selve webinaret. Microsoft Corporation ligger i USA, men opbevarer de pågældende indsamlede data i EU. Ved tredjelandsoverførsel foreligger gyldigt overførselsgrundlag i form af EU-US Data Privacy Framework (DPF).

 

Opbevaring af personoplysninger

Oplysningerne slettes eller anonymiseres senest 12 måneder efter webinaret, seneste anvendelse heraf eller den seneste kontakt, medmindre deltageren indleder et samarbejde, kundeforhold eller andet forhold af tilsvarende karakter.

 

Automatiske afgørelser og profilering

De indsamlede personoplysninger bruges hverken til profilering eller til at træffe automatiske afgørelser.

Formål

Ved tilmelding til en af vores workshops indsamler og behandler vi personoplysninger for at kunne registrere tilmeldingen, sikre deltagelsen i workshoppen, udsende påmindelser og servicebeskeder samt evalueringsskema ifm. workshoppen.

 

Disse personoplysninger anvendes desuden til at sikre øvrige betingelser for at afholde workshoppen, herunder tilmelding til vores nyhedsbrev, som du til enhver tid kan afmelde dig (se Tilmelding til nyhedsbrev). Øvrige betingelser vil altid være angivet ved tilmelding.

 

Grundlag for behandling

Vi behandler de indsamlede personoplysninger iht. legitim interesse jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1 litra f. Denne afvejes ift. hensynet til den registrerede, der selv har afgivet personoplysninger for at deltage i en workshop. Behandlingen bryder ikke med nogen grundlæggende rettigheder.

 

Kategorier af personoplysninger

De indsamlede informationer omfatter almindelige personoplysninger som navn, e-mail, telefon, virksomhed og branchetilknytning. Der indsamles kun personoplysninger, som vedkommende selv afgiver.

 

Modtagere af personoplysninger

Ved deltagelse i en af vores workshops videregiver vi ikke personoplysninger til tredjepart, medmindre vi afholder workshoppen i samarbejde med en medarrangør eller samarbejdspartner som fx en rådgiver, en interesse- eller brancheorganisation. I disse tilfælde videregiver vi nogle gange personoplysninger til disse tredjeparter. Ved deltagelse i en af vores workshops behandler vi informationerne gennem vores databehandlere Hubspot og Microsoft.

.  

Vi bruger Hubspot til opfølgning og indsamling af feedback samt til besvarelse af evt. afgivne spørgsmål og kommentarer under workshoppen. Hubspot, Inc. ligger i USA og har datacentre i både USA og EU. Ved tredjelandsoverførsel foreligger gyldigt overførselsgrundlag i form af EU-US Data Privacy Framework (DPF).

.  

Vi bruger Microsoft Forms til at indhente evalueringer på workshops. Microsoft Corporation ligger i USA, men opbevarer de pågældende indsamlede data i EU. Ved tredjelandsoverførsel foreligger gyldigt overførselsgrundlag i form af EU-US Data Privacy Framework (DPF).

 

Opbevaring af personoplysninger

Oplysningerne slettes eller anonymiseres senest 12 måneder efter workshoppen eller den seneste kontakt, medmindre deltageren indleder et samarbejde, kundeforhold eller andet forhold af tilsvarende karakter.

 

Automatiske afgørelser og profilering

De indsamlede personoplysninger bruges hverken til profilering eller til at træffe automatiske afgørelser.

Formål

Ved tilmelding til vores nyhedsbrev indsamler og behandler vi personoplysninger for at kunne udsende e-mails med information om GDPR, opdateringer, tjenester o.lign.

 

Grundlag for behandling

Vi behandler de indsamlede personoplysninger baseret på samtykke jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1 litra a. Dette kan til enhver tid trækkes tilbage ved at skrive til os eller ved at afmelde nederst i nyhedsbrevet.

 

Kategorier af personoplysninger

De indsamlede informationer omfatter almindelige personoplysninger som navn, e-mail og virksomhed. Der indsamles kun personoplysninger, som vedkommende selv afgiver.

 

Modtagere af personoplysninger

Ved tilmelding til vores nyhedsbrev videregiver vi ikke personoplysninger til tredjepart, men vi behandler dem gennem vores databehandler Hubspot.

.  

Vi bruger Hubspot til udsendelse, optimering og evaluering af nyhedsbrev samt til opfølgning på svar og eventuelle henvendelser på baggrund af nyhedsbrevet. Hubspot, Inc. ligger i USA og har datacentre i både USA og EU. Ved tredjelandsoverførsel foreligger gyldigt overførselsgrundlag i form af EU-US Data Privacy Framework (DPF).

 

Opbevaring af personoplysninger

Oplysningerne slettes eller anonymiseres senest 12 måneder efter tilbagetrækning af samtykke eller senest modtagne nyhedsbrev, medmindre samtykke eller nyhedsbrev medfører et samarbejde, kundeforhold eller andet forhold af tilsvarende karakter.

 

Automatiske afgørelser og profilering

De indsamlede personoplysninger bruges hverken til profilering eller til at træffe automatiske afgørelser.

Formål

Ved oprettelse af adgang til Lexoforms indsamler og behandler vi personoplysninger for at kunne levere vores produkter og tjenester inkl. nyheder og informationer herom.

 

Disse personoplysninger anvendes desuden til evt. øvrige krav for henvendelsen inkl. tilmelding til vores nyhedsbrev (se Tilmelding til nyhedsbrev.)

Som betalende kunde hos Lexoforms behandler vi desuden personoplysninger for at kunne modtage betaling for vores produkt, fakturere iht. bogføringslovens regler samt fremsende faktura via e-mail. Læs mere i vores handels- og abonnementsbetingelser og vores databehandleraftale.

 

Grundlag for behandling

Vi behandler de indsamlede personoplysninger iht. opfyldelse af en kontrakt/aftale baseret på en accept af vores handels- og abonnementsbetingelser, uanset om det drejer sig om prøveperiode eller køb af vores produkt jf. Databeskyttelsesforordningen §6 stk. 1 litra b.

 

Kategorier af personoplysninger

De indsamlede informationer omfatter generelle personoplysninger som CVR-nummer, virksomhedsnavn, virksomhedsadresse, firma e-mail, tilknytning til brancheforening og samarbejdspartnere samt brugerinformationer, herunder navn, titel, mobil, e-mail samt dine eventuelle kommentarer.

 

Modtagere af personoplysninger

Ved oprettelse af adgang til Lexoforms uden en tilknyttet samarbejdspartner (rådgiver) videregiver vi ikke personoplysninger til tredjepart.

Ved oprettelse af adgang til Lexoforms med en tilknyttet samarbejdspartner (rådgiver) videregiver vi oplysninger til tredjepart i form af den valgte rådgiver, så vedkommende kan levere den aftalte ydelse.

.  

I begge tilfælde overlader vi personoplysninger til udvalgte databehandlere, som både kan befinde sig indenfor og udenfor EU/EØS, herunder fx USA.

Ved brug af databehandlere, der befinder sig udenfor EU/EØS, anvendes disse altid under et gyldigt overførselsgrundlag såsom EU-US Data Privacy Framework (DPF) og/eller Standard Contractual Clause (SCC) og med etablering af eventuelle relevante supplerende foranstaltninger som fx SSL kryptering eller multi-faktor-login.

 

Opbevaring af personoplysninger

Indtastede personoplysninger slettes eller anonymiseres iht. vores handels- og abonnementsbetingelser. I prøveperioden er de første 14 dage gratis og uden binding, men betales der ikke efterfølgende lukkes systemet ned, og de registrerede personoplysninger slettes efter 30 dage.

Øvrige oplysninger afgivet ifm. oprettelse af adgang til Lexoforms slettes eller anonymiseres senest 12 måneder efter afgivet samtykke eller seneste kontakt, medmindre samtykke eller kontakt medfører et samarbejde, kundeforhold eller andet forhold af tilsvarende karakter.

I så fald kan du læse mere om vores opbevaring af personoplysninger i rollen som databehandler i vores databehandleraftale, afsnit C.4 samt bilag D.

 

Automatiske afgørelser og profilering

De indsamlede personoplysninger bruges hverken til profilering eller til at træffe automatiske afgørelser.

Formål

Ved kundehenvendelse til Lexoforms’ support behandler vi personoplysninger for at kunne imødekomme henvendelsen og hjælpe med at finde en løsning på udfordringen.

 

Grundlag for behandling

Vi behandler de indsamlede personoplysninger iht. opfyldelse af en kontrakt/aftale baseret på en accept af vores handels- og abonnementsbetingelser, uanset om det drejer sig om prøveperiode eller køb af vores produkt jf. Databeskyttelsesforordningen §6 stk. 1 litra b.

 

Kategorier af personoplysninger

De indsamlede informationer omfatter de oplysninger, som er afgivet ved oprettelse af adgang til Lexoforms. Disse omfatter CVR-nummer, virksomhed, virksomhedsadresse, firma e-mail, tilknytning til brancheforening, samarbejdspartnere, navn, titel, mobil, e-mail samt evt. kommentar.

 

Modtagere af personoplysninger

Ved kundehenvendelse til Lexoforms’ support videregiver vi ikke personoplysninger til tredjepart, men vi behandler dem gennem vores databehandler Zendesk.

.  

Vi bruger Zendesk til at håndtere og udføre dialogen omkring vores produkter og tjenester. Zendesk, Inc. ligger i USA med datacentre i hele verden, herunder EØS. Ved tredjelandsoverførsel foreligger gyldigt overførselsgrundlag i form af EU-US Data Privacy Framework (DPF).

 

Opbevaring af personoplysninger

Oplysningerne opbevares, så længe kundeforholdet eksisterer, og slettes eller anonymiseres efter ønske, medmindre anden lovgivning, formueretlige krav – eller hvis aftale og formål – giver os ret til at opbevare personoplysningerne

 

Automatiske afgørelser og profilering

De indsamlede personoplysninger bruges hverken til profilering eller til at træffe automatiske afgørelser.

Formål

Ved indsamling af kontaktinformation med henblik på salg, modtager vi information fra tredjepart for at sælge vores produkt. Dette kan ske gennem samarbejdspartnere og sociale medier som fx LinkedIn.

 

Grundlag for behandling

Vi behandler de indsamlede personoplysninger iht. legitim interesse jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1 litra f. Denne afvejes overfor hensynet til den registrerede, hvor vores ønske om behandling vejer tungere end den registreredes ønske om ikke at foretage behandling. Behandlingen bryder ikke med nogen grundlæggende rettigheder.

 

Kategorier af personoplysninger

De indsamlede informationer omfatter almindelige personoplysninger som navn, titel, e-mail, telefon og virksomhed.

 

Modtagere af personoplysninger

Ved indsamling af kontaktinformation med henblik på salg videregiver vi ikke personoplysninger til tredjepart, men vi behandler dem gennem vores databehandler Hubspot.

.  

Vi bruger Hubspot til Customer Relations Management (CRM), herunder håndtering af dialog, henvendelser og opfølgning med potentielle kunder. Hubspot, Inc. ligger i USA og har datacentre i både USA og EU. Ved tredjelandsoverførsel foreligger gyldigt overførselsgrundlag i form af EU-US Data Privacy Framework (DPF).

 

Opbevaring af personoplysninger

Oplysningerne slettes eller anonymiseres senest 12 måneder efter sidste kontakt, medmindre kontakten indleder et samarbejde, kundeforhold eller andet forhold af tilsvarende karakter.

 

Automatiske afgørelser og profilering

De indsamlede personoplysninger bruges hverken til profilering eller til at træffe automatiske afgørelser.

Formål

Ved besøg på vores sociale medier som fx Linkedin og Facebook indsamler og behandler vi personoplysninger for at kunne markedsføre os overfor potentielle og nuværende kunder samt besvare henvendelser mv.

 

Grundlag for behandling

Vi behandler de indsamlede personoplysninger iht. legitim interesse jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1 litra f. Denne afvejes ift. hensynet til den registrerede, der selv har afgivet personoplysninger for at rette henvendelse eller interagere med os via vores sociale medier. Behandlingen bryder ikke med nogen grundlæggende rettigheder.

 

Kategorier af personoplysninger

De indsamlede informationer omfatter navn og tilsvarende personoplysninger relateret til den registreredes brugerprofil på den pågældende platform.

 

Modtagere af personoplysninger

Ved besøg på vores sociale medier videregiver vi ikke personoplysninger til tredjepart, men som bruger overlader du de konkrete personoplysninger til den pågældende platform.

De sociale medier kan dele dine personoplysninger i overensstemmelse med de pågældende sociale mediers privatlivspolitik, herunder overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS. Du kan læse mere i de enkelte udbyderes privatlivspolitikker.

 

Opbevaring af personoplysninger

Oplysningerne opbevares kun så længe, din handling på den pågældende platform eksisterer.

 

Automatiske afgørelser og profilering

De indsamlede personoplysninger bruges ikke af os til hverken profilering eller til at træffe automatiske afgørelser.

Formål

Ved brug af sociale medier som fx Linkedin og Facebook indsamler og behandler vi gennem annoncering personoplysninger og statistiske data for at kunne markedsføre os overfor potentielle og nuværende kunder.

 

Grundlag for behandling

Vi behandler de indsamlede personoplysninger iht. legitim interesse jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1 litra f. Denne afvejes ift. hensynet til den registrerede, der selv har afgivet personoplysninger til det pågældende sociale medie. Behandlingen bryder ikke med nogen grundlæggende rettigheder.

 

Kategorier af personoplysninger

De indsamlede informationer kan omfatte navn, e-mail, kontaktinformation, uddannelses- og arbejdshistorik samt tilsvarende personoplysninger relateret til den registreredes brugerprofil på den pågældende platform.

 

Modtagere af personoplysninger

Ved annoncering på sociale medier videregiver vi ikke personoplysninger til tredjepart, men som bruger overlader du de konkrete personoplysninger til den pågældende platform.

 

De sociale medier kan dele dine personoplysninger i overensstemmelse med de pågældende sociale mediers privatlivspolitik, herunder overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS. Du kan læse mere i de enkelte udbyderes privatlivspolitikker.

 

Opbevaring af personoplysninger

Personoplysninger opbevares kun så længe den specifikke annoncering foretages og slettes senest 6 måneder herefter. Derudover opbevares statistiske oplysninger om den enkelte annonceringskampagne i anonymiseret tilstand.

 

Automatiske afgørelser og profilering

Lexoforms bruger hverken de indsamlede personoplysninger til profilering eller til at træffe automatiske afgørelser.

Formål

Ved jobansøgning behandler vi personoplysninger for at kunne vurdere kvalifikationer ift. en potentiel jobmulighed.

 

Grundlag for behandling

Vi behandler de indsamlede personoplysninger iht. legitim interesse jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1 litra f. Denne afvejes ift. hensynet til den registrerede, der selv har afgivet personoplysninger for at blive vurderet ift. en potentiel jobmulighed. Behandlingen bryder ikke med nogen grundlæggende rettigheder.

 

Kategorier af personoplysninger

De indsamlede informationer omfatter kun persondata, vedkommende selv har afgivet i sin ansøgning, CV og under et evt. efterfølgende interview.

 

Modtagere af personoplysninger

Ved jobansøgning videregiver vi ikke oplysningerne til tredjepart, men vi behandler dem gennem vores databehandler Microsoft.

.  

Vi bruger Microsoft Outlook (dedikeret mailkonto) til at opbevare og vende retur på den pågældende henvendelse. Microsoft Corporation ligger i USA, men opbevarer de pågældende indsamlede data i EU. Ved tredjelandsoverførsel foreligger gyldigt overførselsgrundlag i form af EU-US Data Privacy Framework (DPF).

 

Opbevaring af personoplysninger

Oplysningerne slettes senest 6 måneder efter afsendelse af afslag. Ved ansættelse opbevares personoplysninger iht. bogføringsloven, samtykkeregler, forældelsesregler og/eller anden lovgivning.

 

Automatiske afgørelser og profilering

De indsamlede personoplysninger bruges hverken til profilering eller til at træffe automatiske afgørelser.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Dine rettigheder er…

Indsigt og berigtigelse
Du kan når som helst anmode om at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig samt at få disse personoplysninger berigtiget eller opdateret.

 
Sletning
Du kan i visse tilfælde bede om at få dine personoplysninger slettet. Denne ret er ikke endegyldig, da visse data ikke kan slettes grundet anden lovgivning, eller hvis aftalen og formålet giver os ret til at opbevare personoplysningerne. Oplysningerne slettes senest, når eventuelle formueretlige krav er forældet.

 
Begrænset behandling
Du kan i visse tilfælde få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Det betyder, at hvis betingelserne for at få begrænset behandlingen er opfyldt, må vi kun behandle dine personoplysninger i nogle særlige situationer.

 
Indsigelse
Du kan i visse tilfælde gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

 
Overførsel af oplysninger
(dataportabilitet)
Du kan til enhver tid hente eller få tilsendt dine personoplysninger i et maskinlæsbart format, som du selv har afgivet til os.

 
Automatiske afgørelser og profilering
Du har ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering.

 
Tilbagetrækning af samtykke
Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, hvor vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke.

.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Retten til at klage

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, vil vi selvfølgelig være glade for at blive orienteret og gøre, hvad vi kan for at gøre dig tilfreds. Hvis du ikke er tilfreds med vores svar, er du til enhver tid berettiget til at klage direkte til…

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Telefon 3319 3200
E-mail dt@datatilsynet.dk

Se evt. mere på www.datatilsynet.dk

MH9230_frit_300x240px

Vil du vide mere?

Book et møde , når det passer dig – eller bliv ringet op.

Ring mig venligst op...