Et stærkt GDPR-værktøj

Med Lexoforms’ online GDPR-software får du enkelt og intuitivt sat den lovpligtige GDPR-dokumentation i system – og du bliver guidet gennem alle trin i processen…

Når du melder dig ind i en kundeklub, afgiver du persondata

Dataansvarlig i 5 trin​​

Lexoforms GDPR-system tager dig logisk og intuitivt gennem 5 trin mod større dataansvarlighed. Først skal alle data, aftaler og risici kortlægges, så skal de indarbejdes i organisationen – og så skal de vedligeholdes.

Selvom vores GDPR-software er bygget op, så du logisk kommer gennem alle 5 trin, kan du sagtens bytte rundt på rækkefølgen, hvis det passer dig bedre.

GDPR er en løbende proces

GDPR er nemlig en løbende proces, og derfor kommer du hurtigt til kort, hvis du ikke bruger et dedikeret GDPR-system, men fx nøjes med et regneark.

Vores GDPR-software indeholder både forudfyldte tekster inklusiv juridisk korrekte formuleringer og relevante eksempler undervejs.

Desuden er der hjælpetekster og -videoer samt mulighed for at kontakte vores support på mail og telefon – og mangler du en rådgiver, er der en liste med mere end 50 specialister, du kan tage fat i.

Kortlægning

1     Data

· formål
· hjemmel
· interne brugere
· eksterne modtagere
· type af data
· sletning
.

2    Aftaler

· databehandlere
· underdatabehandlere
· tredjelandsoverførsel
· overførselsgrundlag
.
.
.

3    Risiko

· fortrolighed
· tilgængelighed
· integritet

Målt på konsekvens
og sandsynlighed
.

Artikel 30 fortegnelse 

Implementering

4    Internt

· medarbejderinstruks
· databehandleraftale
· samtykke
· oplysningspligt
· cookiepolitik
· sikkerhedspolitik
· brud på sikkerhed

Indsigelser +

Drift

5    Kontrol

· sikkerhed
· slettepolitik
· systemer
· organisation
· indsigt
· risikovurdering
· tilsyn

Databrud +

Hvad skal det bruges til?

Når I har styr på alle 5 trin, kan I handle hurtigt, hvis fx en kunde vil have udleveret sine data, der sker et databrud, eller hvis Datatilsynet kigger forbi.

Artikel 30 fortegnelse

Kortlægningen i trin 1-3 samles i den lovpligtige Artikel 30 fortegnelse, der dokumenterer, hvordan I opbevarer og behandler persondata.

Det er et dynamisk dokument, der altid skal være opdateret, så den kan fremvises hvis ønsket, når fx Datatilsynet kommer på besøg.

Med Lexoforms GDPR-værktøj laves Artikel 30 fortegnelsen automatisk – altid 100% ajour.

Indsigter & indsigelser

Med stadig flere registrerede persondata stiger også sandsynligheden for, at ansatte, kunder eller andre gerne vil vide, hvad I egentlig har liggende på dem.

Det skal der være en helt klar rutine for, så I let kan finde, rette og slette de persondata, det handler om.

Med Lexoforms GDPR-værktøj søger og finder du let alle de steder, hvor persondata ligger.

Hændelser & databrud

Ved hacking, datalæk eller sikkerhedsbrud skal jeres håndtering af hændelsen dokumenteres, herunder hvilke afhjælpende foranstaltninger, I har i værksat inkl. information til berørte personer.

Ved risiko for de registrerede, skal I indberette til Datatilsynet.

Med Lexoforms GDPR-værktøj bliver du guidet gennem proceduren ved databrud.

Registrér kun data én gang

Enkelhed er nøglen, så med Lexoforms’ GDPR-værktøj tager I udgangspunkt i de it-systemer, I allerede bruger. Modsat en procesorienteret tilgang registrerer I derfor kun data én gang, og det betyder langt færre registreringer samt et markant hurtigere og bedre overblik.

Tag fx medarbejderdata, hvor I kan vælge at kortlægge samtlige processer omkring fx løn, ferie, ATP, AM, barsel og sygedage. Eller I kan vælge hovedformålet personaleadministration og nøjes med at stille skarpt på de få data, der går igen på tværs af alle processer.

Når du registrerer dig, afgiver du persondata

Lexoforms skabeloner

  • skabelon til samtykkeerklæring
  • skabelon til oplysningspligt/privatlivspolitik
  • skabelon til medarbejderinstruks
  • skabelon til cookiepolitik
  • skabelon til sikkerhedspolitik
  • skabelon til databrud
  • skabelon til databehandleraftale

Kom hurtigt i mål med GDPR-skabeloner​

Med Lexoforms GDPR-værktøj er det let at komme hurtigt i gang – og overkommeligt at komme i mål. En del bokse, tekstfelter og formularer er allerede præudfyldt med tekst, som du kan nøjes med at rette til. Du kan også udskifte det hele, hvis du vil.

Desuden indeholder Lexoforms GDPR-værktøj en lang række GDPR-skabeloner med en GDPR-skabelon til stort set ethvert behov.

Hjælpen er lige ved hånden

Den enkle tilgang er en af de væsentligste grunde til, at vores kunder gang på gang fremhæver, at vores GDPR-løsning gør opgaven med at dokumentere GDPR meget mere enkel og intuitiv, end de havde forventet.

Har du alligevel spørgsmål undervejs, indeholder vores GDPR-løsning både hjælpetekster og -videoer. Du kan også ringe eller skrive til vores support – vi sidder klar ma-to 8.30-17 og fr 8.30-16.

Ring til os på 78 700 800

E-mail os på info@lexoforms.com

Når du bærer et ID-skilt, afgiver du persondata

GDPR og databeskyttelse vejer tungt hos forbrugerne

0 %
"Jeg forventer, at virksomheder, jeg handler med, beskytter mine data"
0 %
"Det er vigtigt at kende virksomhedens GDPR-politik før jeg køber"

Why digital trust truly matters
McKinsey Digital, September 2022

Det kan du med Lexoforms

Nedenfor kan du se eksempler på nogle af de moduler, der gør arbejdet med GDPR enkelt, intuitivt og frem for alt… overkommeligt.

Dashboard

På dit dashboard får du hurtigt et overblik over, hvor langt du er med din kortlægning, risikoanalyse, kontrolopgaver og meget mere.

Kortlægning

I kortlægnings-modulet opretter og registrerer du enkelt og let hvilke persondata, der ligger hvor. Så registrerer du kun data én gang og kan let finde dem igen.

Databehandleraftale

I databehandler-modulet kan du hurtigt oprette en databehandleraftale, som du dernæst kan sende til gennemsyn og digital underskrift.

Risikovurdering

I risikovurderings-modulet kan du vurdere risikoen for databrud for alle de systemer, du bruger. Vurderingen giver en samlet score på lav, mellem eller høj risiko.

Kontroller

I kontrol-modulet kan du selv opsætte et årshjul med gentagne  eller enkeltstående kontroller, så du løbende sikrer, at din dokumentation altid er ajour.

Indsigt

I indsigts-modulet kan du hurtigt finde ud af, hvor forskellige typer persondata for fx kunder, ansatte eller leverandører er registreret.

Standardtekster

Under Standardtekster kan du vælge mellem en række forskellige forudfyldte tekster til forskellige formål, som du kan kopiere, tilrette og bruge.

Hændelser

I hændelses-modulet kan du vælge mellem en lang række forskellige hændelser, hvor du bliver guidet til at udfylde de nødvendige informationer.

Hvor mange databrud skyldes menneskelige fejl?

95%

The State of E-mail Security 2023
Mimecast 2023

Gør Lexoforms GDPR løsning dig glad? lettet? postiv? tilfreds? vildt glad? imponeret? mere sikker? mere positiv? mere effektiv? overskudsagtig?

Prøv gratis i 2 uger

Prøv vores online løsning med enkle afkrydsningsfelter, præudfyldte felter og færdige standardtekster gratis i 14 dage og se, om det er noget for dig.

INGEN BINDING

Book en 1:1 demo

Få en skræddersyet guidet tur gennem vores online GDPR-løsning, og se de mange smarte funktioner, der gør arbejdet med GDPR enkelt og effektivt.

KUN 30 MINUTTER

Gratis webinar

Deltag i webinaret ”GDPR på 60 minutter” og hør, hvad du skal gøre for at leve op til loven – og hvordan du gør det uden at bruge unødig tid på opgaven.

GDPR PÅ 60 MIN.

    Kortlægning af data

Hvilke personhenførbare data gemmer I hvor og hvorfor – og hvordan håndterer I dem?

Identificér alle de persondata, I opbevarer. Hvor ligger de, hvorfor har I dem, hvordan sikrer I dem – og ikke mindst, hvordan håndterer I dem internt og eksternt? Husk slettepolitik.

    Kortlægning af aftaler

Har I aftaler med eksterne databehandlere – og er I også selv databehandler?

Benytter I eksterne til at behandle jeres persondata? I så fald skal I have en aftale med hver enkelt, og desuden beskrive, hvordan I fører tilsyn med jeres databehandlere.

    Kortlægning af risiko

Er der risiko for et sikkerhedsbrud – og hvad er sandsynlighed og konsekvens i givet fald?

Hvad er sandsynligheden for at der sker et databrud, og hvad er i givet fald konsekvensen for de registrerede? Vurderingen skal baseres på organisatoriske, tekniske og fysiske risici.

Artikel 30 fortegnelse

Kortlægningen i trin 1-3 samles i den lovpligtige Artikel 30 fortegnelse, der dokumenterer, hvordan I opbevarer og behandler persondata.

Den er et dynamisk dokument, der altid skal være opdateret, så den kan fremvises på forlangende, hvis fx Datatilsynet kommer på besøg.

Med Lexoforms GDPR løsning laves Artikel 30 fortegnelsen automatisk – altid 100% ajour.

4      Implementering

Ved alle medarbejdere hvordan de bedst håndterer diverse persondata?

GDPR lever i hverdagen, så der skal være styr på oplysningspligt inkl. formål og hjemmel, medarbejderinstrukser, samtykke, retten til indsigt, indsigelser, cookiepolitik og sikkerhedspolitik.

Indsigelser og indsigter

Med stadig flere registrerede persondata stiger også sandsynligheden for, at ansatte, kunder eller andre gerne vil vide, hvad I egentlig har liggende på dem.

Det skal der være en helt klar rutine for, så I let kan finde, rette og slette de persondata, det handler om.

Med Lexoforms GDPR løsning kan du let søge og finde alle de steder, hvor persondata ligger.

5      Drift

Det er i dagligdagen, at GDPR lever, så der skal være styr på det løbende vedligehold. Er der fx nye medarbejdere, kunder eller it-systemer?

GDPR-dokumentationen skal altid være opdateret, så I kan handle ved et sikkerhedsbrud og fremvise Artikel 30 fortegnelsen til Datatilsynet efter behov. Her er løbende kontroller centrale.

Databrud & hændelser

Ved hacking, datalæk eller sikkerhedsbrud skal jeres håndtering af hændelsen dokumenteres, herunder hvilke afhjælpende foranstaltninger, I har iværksat inkl. information til berørte personer.

Ved risiko for de registrerede, skal I indberette til Datatilsynet.

Med Lexoforms GDPR løsning bliver du guidet gennem proceduren ved databrud.

MH9230_frit_300x240px

Vil du vide mere?

Book et møde , når det passer dig – eller bliv ringet op.

Ring mig venligst op...