Ikke alt skal på Facebook…

Mistænker I en samarbejdspartner eller ansat for at have begået noget strafbart, må I hverken skrive om det på Facebook eller andre offentligt tilgængelige steder, før der er faldet dom i sagen – også selvom I er (næsten) helt sikre på, at det er rigtigt.

I august 2020 udløste netop dette en bøde på 25.000 kr. for i et opslag på Facebook – uden den mistænkte persons samtykke – at have offentliggjort oplysninger om strafbare forhold (pædofili) koblet med almindelige personoplysninger som navn og billede samt oplysning om, at vedkommende var anholdt som mistænkt for voldtægt af en 9-årig pige. Desuden blev det også nævnt, at den mistænkte tidligere var idømt 3 års fængsel for voldtægt af en 12-årig pige.

Det var ikke den sidste oplysning om dommen, der var strafbar, men derimod den første om mistanken, der førte til bøden, hvor dommeren fastslog, at Facebook-opslaget var en overtrædelse af databeskyttelsesloven (§41 stk. 2, nr. 1 jvf. §6 stk. 1 og §8 stk. 4).