Winsløw Advokatpartnerselskab

Winsløw bistår vores klienter i forhold til compliance, herunder med særlig fokus på regler om behandling af personoplysninger.

Beskyttelse af personoplysninger spiller en stor rolle i samfundet og har været under forandring i årtier. I Danmark har der siden 1970’erne eksisteret regler om beskyttelse af registre, og i 2000 blev beskyttelse af personoplysninger gjort til en menneskeret i EU ved vedtagelsen af Den Europæiske Unions Charter om Grundlæggende Rettigheder, navnlig artikel 8.

Den største ændring skete dog, da EU den 27. april 2016 vedtog, at der skulle indføres en fælles EU-persondataforordning (Persondataforordningen), der trådte i kraft den 25. maj 2018.

Det er vores erfaring, at vores klienter, der behandler personoplysninger som led i deres forretning, har stor fokus på kunders og medarbejderes grundlæggende rettigheder, herunder beskyttelse af personoplysninger.

Vores klienter får bistand i forbindelse med persondataretlige compliance-projekter, konkrete spørgsmål om persondataretlige regler, formulering og implementering af aftaler, politikker og kvalitetssikring.

Vi bistår desuden vores klienter med at forstå de komplekse regler, der regulerer behandling af personoplysninger og den hermed forbundne myndighedspraksis, der konstant er under udvikling og omvæltning af den digitale udvikling.

Vores rådgivning er med til at sikre, at vores klienter overholder gældende lovgivning for så vidt angår enhver form for behandling af personoplysninger, og sikrer dermed et forsvarligt compliance-niveau.

Helt konkret har vi hjulpet vores klienter med følgende opgaver:

  • Generel rådgivning om persondatareglerne
  • Udarbejdelse og revision af databehandleraftaler
  • Udarbejdelse af privatlivspolitikker
  • Udarbejdelse af IT-sikkerhedspolitikker
  • Udarbejdelse af samtykkeerklæringer
  • Regulering af personoplysninger i IT-kontrakter
  • Udarbejdelse af compliancerapporter

Winsløw Advokatpartnerselskab

Gl. Strand 34
1202 København K

33321033
winlaw@winlaw.dk

winlaw.dk

MH9230_frit_300x240px

Vil du vide mere?

Book et møde , når det passer dig – eller bliv ringet op.

Ring mig venligst op...