Deloitte Legal

Hos Deloitte Legal betyder GDPR-compliance først og fremmest, at virksomheder har det fornødne forsvarsværk til at sikre overholdelse af GDPR og andre data privacyregler, som virksomheden er underlagt. Reglerne er komplekse og i konstant udvikling, og manglende overholdelse heraf kan være forbundet med høje bøder, ligesom ledelsen potentielt kan ifalde et ledelsesansvar. Vores GDPR-team hjælper jer med at komme godt i mål.

Deloitte Legals GDPR-team har erfaring med en række forskellige rådgivningsprojekter inden for databeskyttelse. Vores erfaring spænder lige fra mindre projekter med gennemgang af specifikke dokumenttyper til længerevarende internationale GDPR compliance projekter. Vores tilgang som rådgiver er identisk med tilgangen i GDPR, idet den er risikobaseret. Vi har således erfaring med at skabe overblik og udpege de kritiske områder, der skal prioriteres og tages hånd om, naturligvis under hensyntagen til jeres ønsker og behov.

Vi rådgiver blandt andet om brug af databehandlere, herunder tilsyn, personaleadministration, videoovervågning, udfærdigelse af persondatapolitikker samt interne retningslinjer og tjeklister, håndtering af sikkerhedskrav og databrud. Desuden afholder vi GDPR-workshops og fungerer som fast kontaktperson for vores kunder bl.a. gennem en GDPR-hotline i tilfælde af sikkerhedsbrud m.v. Som jurister er vi naturligvis optaget af de regelsæt, der er relevante for databeskyttelse. Men vi er også meget opmærksomme på, at databeskyttelse er mere end en juridisk disciplin. Det handler i høj grad om at finde gode løsninger, der er holdbare og fungerer i praksis.

MH9230_frit_300x240px

Vil du vide mere?

Book et møde , når det passer dig – eller bliv ringet op.

Ring mig venligst op...